●DHL运输渠道(日本->客户大陆地址)

DHL邮寄所需时间为:平均天数 1〜4天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。

DHL发货注意事项:

(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高cm)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;

(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费2900日元或者60日元/kg,哪个大按哪个收取;(*注1);

(3)包装单边尺寸超过120cm(含120cm),DHL需额外加收超尺寸费用10000日元;

(4)包裹重量超65kg(含65kg),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用12000日元,收费标准参考*注2。

(5)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2公斤后再计费;

(6)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;

(7)易碎或高价品请尽可能加购保险,按日元金额计算,20万日元以下的一律2500日元;20万以上的保险费用是保价金额的1.2%;

(8)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;

(9)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;


*注1:

如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。

文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览


*注2:

包裹重量超65kg,按以下方式计算邮费:

包裹实际重+8.5kg(木纸箱重量),得出最后计费重量;

三边长各加20cm后再计算体积重(即原来的三边尺寸各加20cm后,再除以5000),得出最后计费体积重。

以上实际重和体积重哪个大按哪个计算,按35元/kg计算邮费。

得出具体邮费后,需再额外加收超重费用12000日元(其中2000日元含材料费)谢谢。

以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。

重量(公斤) 价格(人民币)
0.5 162
1.0 162
1.5 170
2.0 170
2.5 260
3.0 260
3.5 268
4.0 268
4.5 276
5.0 276
5.5 345
6.0 406
6.5 474
7.0 525
7.5 546
重量(公斤) 价格(人民币)
8.0 559
8.5 580
9.0 593
9.5 613
10.0 626
10.5 646
11.0 658
12.0 689
13.0 721
14.0 753
15.0 784
16.0 816
17.0 847
18.0 879
19.0 910
重量(公斤) 价格(人民币)
20.0 942
21.0 986
22.0 1030
23.0 1074
24.0 1118
25.0 1162
26.0 1206
27.0 1250
28.0 1294
29.0 1338
30.0 1382
31.0 1406
32.0 1430
33.0 1454
34.0 1478
重量(公斤) 价格(人民币)
35.0 1502
36.0 1526
37.0 1550
38.0 1574
39.0 1598
40.0 1622
41.0 1646
42.0 1670
43.0 1694
44.0 1718
45.0 1742
46.0 1766
47.0 1790
48.0 1814
49.0 1838
重量(公斤) 价格(人民币)
50.0 1862
51.0 1886
52.0 1910
53.0 1934
54.0 1958
55.0 1982
56.0 2006
57.0 2030
58.0 2054
59.0 2078
60.0 2102
61.0 2126
62.0 2150
63.0 2174
64.0 2198
重量(公斤) 价格(人民币)
65.0 2232

●邮局运输渠道(日本->客户大陆地址)

邮局运输渠道包含四种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运,四种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、

60天左右,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。

邮局发货注意事项:

(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤;

(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;

(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;

(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万日币需增加50日币;

(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;

(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;

①邮局EMS

发货周期:每天;

重量(公斤) 价格(人民币)
0.5 104
0.6 114
0.7 124
0.8 135
0.9 145
1.0 155
1.25 178
1.5 200
1.75 222
2.0 244
2.5 281
3.0 318
3.5 355
4.0 392
4.5 429
重量(公斤) 价格(人民币)
5.0 466
5.5 503
6.0 540
7.0 599
8.0 659
9.0 718
10.0 777
11.0 836
12.0 895
13.0 955
14.0 1014
15.0 1073
16.0 1132
17.0 1191
18.0 1251
重量(公斤) 价格(人民币)
19.0 1310
20.0 1369
21.0 1428
22.0 1487
23.0 1547
24.0 1606
25.0 1665
26.0 1724
27.0 1783
28.0 1843
29.0 1902
30.0 1961

②邮局空运

发货周期:每天;

重量(公斤) 价格(人民币)
0.5 126
1.0 152
1.5 178
2.0 204
2.5 229
3.0 255
3.5 281
4.0 307
4.5 333
5.0 359
5.5 381
6.0 403
6.5 426
7.0 448
7.5 470
重量(公斤) 价格(人民币)
8.0 492
8.5 514
9.0 537
9.5 559
10.0 581
11.0 611
12.0 640
13.0 670
14.0 699
15.0 729
16.0 759
17.0 788
18.0 818
19.0 847
20.0 877
重量(公斤) 价格(人民币)
21.0 907
22.0 936
23.0 966
24.0 995
25.0 1025
26.0 1055
27.0 1084
28.0 1114
29.0 1143
30.0 1173

③邮局经济型空运(SAL)-预付

疫情期间中国大陆地区暂不发货,恢复后将按顺序发出

发货周期:每天;

重量(公斤) 价格(人民币)
1.0 133
2.0 178
3.0 222
4.0 266
5.0 311
6.0 348
7.0 385
8.0 422
9.0 459
10.0 496
11.0 518
12.0 540
13.0 562
14.0 585
15.0 607
重量(公斤) 价格(人民币)
16.0 629
17.0 651
18.0 673
19.0 696
20.0 718
21.0 740
22.0 762
23.0 784
24.0 807
25.0 829
26.0 851
27.0 873
28.0 895
29.0 918
30.0 940

④邮局海运

发货周期:每天;

重量(公斤) 价格(人民币)
1.0 118
2.0 141
3.0 163
4.0 185
5.0 207
6.0 229
7.0 252
8.0 274
9.0 296
10.0 318
11.0 337
12.0 355
13.0 374
14.0 392
15.0 411
重量(公斤) 价格(人民币)
16.0 429
17.0 448
18.0 466
19.0 485
20.0 503
21.0 522
22.0 540
23.0 559
24.0 577
25.0 596
26.0 614
27.0 633
28.0 651
29.0 670
30.0 688